Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Toplumsal İşler Departmanı’nın yayımlanan “Dünya Nüfus Beklentileri 2022” raporuna nazaran dünya nüfusu 15 Kasım 2022’de 8 milyara ulaşacak.

Raporda dünya nüfusuyla ilgili birçok çarpıcı bilgi ve beklentiye de yer veriliyor.

Son 10 yıllık devirde en süratli artış

BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, AA muhabirine, dünya nüfusunun son 10 yıllık devirde insanlık tarihi boyunca en süratli artışa sahip olduğunu söyledi.

Bu yıl kasıma kadar dünyanın 8 milyar nüfusa ulaşacağının iddia edildiğini belirten Mohtashami, “2011 yılında 7 milyar nüfusa ulaşılmasından sırf 11 yıl sonra bu gerçekleşiyor. İnsan nüfusu son birkaç on yılda çok süratli büyüdü. Aslında yalnızca 100 yıl yahut 200 yıl evvel dünyada genelinde bir milyar nüfusa ulaşılmıştı ancak son 100 yılda, 200 yılda nüfus kıymetli ölçüde arttı.” dedi.

“Yayımlanan sayılardan çok insan ögesine odaklanmalıyız”

Mohtashami, yayımlanan sayılardan çok insan ögesine odaklanılması gerektiğini söyledi. Sorunun sayılarla ilgili olmadığını belirten Mostashami, “İster 8 milyar, ister 7 milyar yahut daha az olsun, bireylerle ilgilidir. 8 milyar insanın her biri saygıyı ve saygınlığı hak ediyor. Tüm toplumlarda 8 milyar daha sağlıklı, daha üretken beşere sahip olmaya çalışmalıyız yani sayılar ikinci önceliktir.” tabirlerini kullandı.

Mohtashami, bu bahiste yayımlanan raporlar sonucunda ortaya çıkan nüfus artışı ya da düşüşünün çok tabirlerle olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesinin gerçek olmayacağını vurgulayarak, “Bunların hiçbiri uygun ve profesyonel siyaset oluşturacak seviyede bir telaffuz değildir. Sorun şu ki şayet yeryüzünde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorsak insanların kendilerine, haklarına ve seçimlerine odaklanmalıyız ve sonra sayılar içinde bir alan yaratabilir ve onu herkes için müreffeh bir dünya haline getirebiliriz.” dedi.

Açıklanan sayılar doğrultusunda yorum yaparken ezbere telaffuzların gerçek manaya gelmediğine dikkati çeken Mohtashami, “Daha fazla yahut daha az insanın varlığı mutlak olarak daha fazla yahut daha az müreffeh yahut yoksul nüfus manasına gelmez. Bütün problem, program ve siyasetleri herkese yarar sağlayacak biçimde düzenlemektir. Tüm programlardan elde edilecek yararların herkes için eşit olmasını sağlamaktır.” biçiminde konuştu.

“Eşitliksiz bir dünyada yaşıyoruz”

Mohtashami, “Eşitliksiz bir dünyada yaşıyoruz. Bu, yeni bir olgu değil. Hiçbir vakit herkes için eşitlik mevcut olmadı. O halde bizim tercihimiz, mümkün olduğunca dünyadaki tüm nüfus için bir istikrar ve eşitlik yaratmaya çalışmak olmalıdır. Her birey kıymetlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Artan nüfusa karşılık hükümetlerin nasıl adım atması gerektiğine ait soruya Montashami, “Sonuç olarak, hükümetler siyasetlerini eşitsizlik, hizmete erişim, sıhhat, eğitim, istihdam üzere mevzuları ele alacak biçimde tasarlarsa kaynaklar yetersiz olmayabilir ve sonuç olarak herkes bundan faydalanacaktır. Çok nüfusla ya da nüfus azalmasıyla karşı karşıya olduğumuz halindeki panik yaratıcı telaffuz gerçek değil. Odak noktası, insanların toplam sayıları değil, bu sayıların beşerler için nasıl çalıştığıyla ilgili olmalıdır. Sayıların sistemler için çalışmasını sağlamak yerine sistemleri sayılar için fonksiyonel hale getirmelisiniz.” görüşünü paylaştı.

“Göç probleminde kişisel haklara odaklanılmalı”

Montashami, farklı deneyimlere sahip ülkelerin yardım ve dayanışma içinde olmasının da meselelerin tahlilinde kilit rol oynayabileceğinin altını çizdi.

Orta ve uzun vadedeki iddiaların her vakit yüzde 100 hakikat olacağı manasına gelmediğini kaydeden Montashami, örneğin doğurganlık düzeylerinin, iddia edilenden daha yüksek yahut daha düşük gerçekleşebileceğini lakin kendi vazifelerinin daha yüksek olasılıkları göz önüne alarak bir kıymetlendirme yapmak olduğunu söyledi.

Montashami, “Örneğin insan nüfusunun yüzyılın ortalarında yaklaşık 9 milyar ve bu yüzyılın sonunda 10 milyar civarında olacağını kestirim ediyoruz. İddia ettiğimiz sayılar bu fakat gelişecek şartlara bağlı olarak inişler ve çıkışlar olabilir.” dedi.

İnsan nüfusunun şekillenmesinde bir öteki değerli faktör göçle ilgili de bu gerçeğin insanlık tarihi boyunca mevcut olduğunu kaydeden Montashami, “Göçmen nüfusuyla birlikte şiddet, cinsiyete dayalı şiddet ve hizmetlerden mahrumluk ortaya çıkmıştır. Münasebetiyle yeniden bu göç unsurundaki bütün sıkıntı, birebir vakitte ferdi haklara da odaklanmaktadır. Her bir kişi ilgi görmeyi hak eder ve hürmet duyulmayı, onurlu bir formda muamele görmeyi ve onlara sağlanacak hizmetleri hak eder.” tabirlerini kullandı.

Montashami, temsilcisi olduğu UNFPA’nın yaptığı çalışmalarla dünyadaki eşitlik ve adalet sorunu etrafındaki tüm telaffuzların daha eşit ve adil formda tabir edilmesi için uğraş gösterdiğini belirtti.

UNFPA’nın somut vazifelerinin ortasında dünya nüfusunda eşitliksiz tablo yaratan şartları en aza indirmek olduğunu söyleyen Montashami, örneğin anne vefatlarını azaltmak ve her türlü şiddet ögesi ile çocuk yaşta evlilikleri sıfıra indirmenin hedefledikleri misyonlar ortasında bulunduğunu vurguladı.

“Dünya Nüfus Beklentileri 2022” raporu

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Toplumsal İşler Departmanı tarafından açıklanan “Dünya Nüfus Beklentileri 2022” raporunda kıymetli datalar paylaşıldı.

Dünya nüfusunun 15 Kasım 2022’de 8 milyara ulaşacağı belirtilen raporda dünyanın 2030’da 8,5 milyar, 2050’de 9,7 milyar, 2080’lerde ise 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı ve 2100’e kadar bu düzeyde kalacağı kestirimi yer aldı.

Raporda yer alan bilgilere nazaran ülkelerin yaş ortalaması 19’dan (Sahra Altı Afrika) 42’ye (Avrupa ve Kuzey Amerika) kadar çeşitlilik gösteriyor. Raporda global hayat müddeti beklentisinin, 1990’dan bu yana neredeyse 9 yıllık bir güzelleşmeyle 2019’da 72,8 yıla ulaştığı belirtildi.

2050’ye kadar Afrika kıtasının, dünyadaki tüm gençlerin (15-24) üçte birine konut sahipliği yapacağı varsayım ediliyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı bayan başına doğum sayısının 2,1’in altında kaldığı ülkelerde yaşarken başka ülkelerde çok büyük genç nüfus var ve süratle büyümeye devam ediyor.

Raporda 8 milyarın ardında insanlığın elde ettiği bir muvaffakiyet öyküsünün bulunduğu vurgusu yer alırken buna örnek olarak yıllar içinde yoksulluğun değerli ölçüde azalması ve sıhhat hizmetlerinde, hayat kalite ve müddetlerini uzatan, anne ve çocuk vefatlarını azaltma manasında dikkate kıymet ilerlemeler kaydedilmesi gösterildi.