Merkez Bankası’ndan liralaşma vurgusu

Merkez Bankası (TCMB), 2023’ün ilk Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı.

Raporda ‘Liralaşma Stratejisi’ çerçevesinde kamu, hanehalkı, reel sektör ve banka bilançolarında TL’nin ağırlığı artışta olduğu belirtildi.

Ayrıca bankaların likidite şoklarına karşı yeterli ve güçlü likidite tamponlarına sahip olduğu belirtilirken bankaların yasal oranlar dahilinde ve sınırlı düzeyde yabancı para pozisyonu taşıdığı belirtildi.

Liralaşma oranındaki artışta, KKM hesapları ile desteklenen TL mevduat artışı belirleyici oldu.

TCMB: LİRA AĞIRLIĞI ARTIYOR

TCMB’nin yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporun’nun ilkinden öne çıkan mesajlar şöyle oldu:

* Hanehalkının finansal varlık kompozisyonunda TL cinsi varlıkların ve mevduat dışı finansal araçların ağırlığı artmaya devam ederken, mevduat liralaşma oranı artış eğiliminde.

* Bankaların mevduatta liralaşma hedefini gerçekleştirme yönündeki artan motivasyonları bu eğilimin devam edebileceğine işaret etmektedir.

* Hanehalkı kesimi hisse senedi, yatırım fonu ve emeklilik sistemi gibi mevduat dışı finansal varlıklara yatırımlarını artırarak tasarruflarını çeşitlendirmektedir.

* Reel sektörün yükümlülükleri içerisindeki TL payı artarken, firmalar ağırlıklı olarak TL cinsinden borçlanmaktadır.

* Firmaların varlık kompozisyonunda da TL cinsi varlıkların payı artmakta ve toplam ve kısa vadeli yabancı para pozisyonundaki iyileşme eğilimi korunmaktadır.

* Hedefli kredi politikaları sonrasında TL ticari kredilerde KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin payı artarken, KOBİ’lerin ve ihracatçı firmaların finansmana erişimi güçlenmektedir.

* Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla atılan adımlar sonucunda TL ticari kredi faiz oranları belirgin biçimde politika faizine yakınsamıştır.

* Bankacılık sektörü güçlü yabancı para likidite tamponlarına sahiptir. Bankaların fonlama kompozisyonunda dış borçların payı tarihi düşük seviyelere gerilerken mevduatın ağırlığı artmaya devam etmektedir.

* Mevduat ağırlıklı fonlama yapısının yanı sıra bilançolarda TL’nin payının artması sektörün likidite görünümünü desteklemektedir.

* Mudilerin TL mevduat yöneliminin güçlenmesi ile bankaların bilanço içi açık pozisyonlarında azalış devam etmektedir. Bankalar yasal oranların oldukça altında yabancı para pozisyonlarını korumaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir