Sıhhat Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu işçi alımı başladı! Müracaat koşulları ve formu

Sıhhat Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan üniteler ile Kayseri vilayetinde bulunan tıp fakültesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını belirten kurum, alımlarını KPSS puanı temel alarak gerçekleştirecek. İşte ilana ait merak edilen ayrıntılar…

Müracaatlar Ne Vakit Bitecek?

Sıhhat Bilimleri Üniversitesi işçi alımı müracaatları 27 Mayıs tarihinde başladı. Adaylar 10 Haziran 2022 tarihine kadar http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Müracaat Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen dokümanlarla birlikte Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul adresinde yer alan Sıhhat Bilimleri Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’na yahut Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) adresinde yer alan Sıhhat Bilimleri Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

Gerekli Evraklar Neler?

1. Müracaat Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır. 

2. 2020 KPSS İmtihan Sonuç Dokümanı. 

3. Aslını müracaat sırasında ibraz edilmek koşulu ile nüfus cüzdanı fotokopisi. 

4. İkametgâh Evrakı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir). 

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Evrakının Aslı yahut Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı yada noter onaylısı yada ibraz edilmelidir.) 

6. İsimli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir). 

7. Askerlik Durum Dokümanı (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir.) 

8. Dokümanlar ve sertifikalar (Aslı yahut E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu evrak kabul edilecektir.) 

9. Yabancı Lisan İmtihan sonuç evrakı. 

10. Müdafaa ve Güvenlik Çalışanı için aslını müracaat sırasında ibraz edilmek kuralı ile geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı fotokopisi. 

11. Müdafaa ve Güvenlik Çalışanı için misyonunu devamlı yapmaya mani sıhhat sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sıhhat konseyi raporunda psikiyatri muayenesi kesinlikle yer alacak halde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sıhhat şurası raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.) 

12. Muhafaza ve Güvenlik Çalışanı için vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel pürüzü, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi maniler bulunmadığına dair sıhhat beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 

13. Paklık Çalışanı için paklık misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi pürüzleri bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) 

14. Ofis işçisi, takviye çalışanı (temizlik), diyetisyen unvanlı takımlara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sıhhat raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.) 

15. Deneyim istenilen durumlar için resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe dokümanı (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilecektir.). 

16. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

Müracaat Kaideleri Neler?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Bu Kanun’un 41. hususundaki tahsil kurallarını taşımak, 

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak 

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak yahut askerlik durumu ertelenmiş olmak. 

6. 657 sayılı Kanun’un 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına, mahzur olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili pürüzü bulunmamak, 

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 

8. Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılmamış olmak. 

9. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına ait Asılların Ek 6’ncı unsuru mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

10. İlana son müracaat tarihi prestiji ile 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak öbür bir tabir ile 31(otuz bir) yaşından gün almamış olmak

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN